Nieuwe aanvallen:

 

Er komen nieuwe aanvallen bij en de aanvallen worden weer heviger. Het blijkt gewenning te zijn van de Diphantoine.

Dit uit zich door atonische aanvallen (slapvallen en knikken met het hoofd) veel myclonische aanvallen ( schrik aanvallen) en wegrakingen met ademstops

 

In overleg zijn we gestart met Keppra (dit anti-epileptica zit nog in de ontwikkelingsfase voor kinderen jonger dan 16 jaar en moeten wij toestemmingsformulieren tekenen) en gaan we de Diphantoine afbouwen.

Dit gaat echter niet zonder problemen en zitten wij regelmatig bij de Eerste Hulp of  hebben telefonisch overleg met de arts.